Varför blir en rymdrakets bana krökt?

2023-03-16

Varför blir en rymdrakets bana krökt, fastän den skickas radiellt ut från jorden?

Frågan ställdes 2023-03-16 av Tord, 74 år.

Jag antar att du menar filmerna av uppskjutningar av raketer till omloppsbana där raketens bana ses böja sig (och till och med kan se ut att gå nedåt efter några minuter).

Raketen står rakt upp på startplattan men styrs snart av dysorna (drivraketernas munstycken) så att raketen rör sig snett uppåt genom atmosfären. Detta för att den ska få den önskade banan runt jorden. Man skickar oftast satelliter i östlig riktning för att de ska utnyttja jordrotationen för att få extra fart. Att raketen ibland tycks böja av så mycket att den tycks gå nedåt är en synvilla som beror på att jorden är rund och att raketens ”uppåt” där, långt bortom vår horisont, är en annan riktning än ”uppåt” vid startplattan.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16