Avtar jordens rotationshastighet med tiden?

2023-04-23

Enligt ett program på Kunskapskanalen roterade jorden betydligt snabbare för drygt 4 miljarder år tillbaka. Frågan är om jordens rotationshastighet fortfarande, men ytterst långsamt, ändå succesivt avtar med tiden?

Frågan ställdes 2023-04-23 av Jan, 83 år.

Din fråga kopplar till en annan fråga som jag nyligen svarat på, se https://www.physics.uu.se/samverkan/fraga-en-forskare/fraga/?tarContentId=1057954.

Slutsatsen är att jordrotationen fortsätter att bromsa in och att jorden så småningom kommer att vända samma sida mot månen hela tiden. Då kommer dygnen att vara längre än våra månader är idag. Jag har sett uppskattningar om att det kommer att inträffa om kanske fyra miljarder år, så ”det är ingen ko på isen”.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16