Kan gravitationen föra oss närmare en storförenad teori?

2023-04-28

Om gravitationen kan interagera med exempelvis en elektron eller kvark skulle gravitationen kunna vara mer än bara Einsteins störning av rumtiden och kanske kunna föra oss ett steg närmare en storförenad teori.

Frågan ställdes 2023-04-28 av Leif, 78 år.

Det stämmer det som du skriver. Precis som elektromagnetism förmedlas av fotoner, den svaga växelverkan av Z och W-bosoner och den starka kraften av gluoner skulle gravitationen också förmedlas av en växelverkanspartikel, en sk. gravition. Men vi är ännu långt ifrån att kunna visa om en sådan hypotes stämmer eller inte.

Frågan besvarades av Patrik Adlarson, forskare vid avdelningen kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16