Hur bildas stjärnor i nebulosor?

2023-05-04

Hur bildas stjärnor i nebulosor? Bildas de i alla olika nebulosor?

Frågan ställdes 2023-05-04 av Svea, 12 år.

Stjärnor bildas bara längst inne i de kallaste och tätaste mörka nebulosorna i galaxer som vintergatan. I början är det inte alls ”tätt”, i själva verket är molnet där mycket tunnare än gasen i våra fina laboratorievakuum. Men eftersom de är så enormt stora (flera ljusår) så kan ibland gravitationen mellan alla de glesa molekylerna och stoftkornen koppla greppet och börja dra ihop molnet så sakteliga. I början märks ingen rotation men när molnet har krympt till många gånger mindre storlek så börjar det rotera en aning.

När ett gasmoln drar ihop sig blir det varmare och ökande temperatur betyder att gastrycket i molnet ökar vilket bromsar kontraktionen. Då måste molnet göra sig av med en del värme och det sker genom att det börjar stråla i infrarött ljus så att kontraktionen kan fortsätta. Rotationshastigheten ökar när molnet krymper (tänk på en isdansare som drar in armarna för att snurra fortare) och temperaturen stiger sakta. Så småningom gör rotationen att molnet ”plattar till sig” och ”centrifugalkraften” gör att den blivande stjärnan får en roterande skiva i ekvatorsplanet. Gasen innerst i centrum, nästan bara väte, blir så småningom flera miljoner grader het så att kärnreaktioner sker vilka höjer temperaturen ytterligare.

I den roterande skivan som finns runt stjärnan bildas snabbt olika typer av planeter vilka ”ärver” rotationen hos gasen. Resten av gasen och stoftet blåses snart bort från skivan av strålning och vindar från den nybildade stjärnan.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16