Hur bildas en nebulosa?

2023-05-05

Hur bildas en nebulosa och hur bildas en ny nebulosa inuti en nebulosa?

Frågan ställdes 2023-05-05.

Varför skapas det stjärnor i en mörk nebulosas kallaste mitt?

Frågan ställdes 2023-05-05 av Alma, 13 år.

Vem hittade nebulosan?

Frågan ställdes 2023-05-05 av Alice, 13 år.

Tack för era nebulosafrågor. Det mesta av era undringar besvaras i ett svar från förra veckan i fysikinstitutionens frågelåda, se https://www.physics.uu.se/samverkan/fraga-en-forskare/fraga/?tarContentId=1059946.

Nebulosor bildas i galaxer när gas och stoftpartiklar långsamt samlas i tunna moln. Av gasen kommer en god del från universums början och dras av gravitationskrafter in i galaxerna. Stoftpartiklarna och resten av gasen kommer från gamla och döda stjärnor som blåser ut nybildade atomer i kraftiga vindar eller i supernovaexplosioner.

Beträffande vem som först använde eller kanske myntade ordet nebulosa blir jag svaret skyldig. Ordet kommer från det grekiska ordet ”nebula” som enligt wikipedia betyder moln eller dimma. Ordet användes ursprungligen för allt som man tyckte såg suddigt ut på himlen och innan man visste vad det var för något. Man kallade till exempel det vi nu kallar galaxer för nebulosor, innan man med bättre teleskop kunde se att de var gigantiska stjärnsystem lika vår egen Vintergata. Nuförtiden betyder det alltså enorma ljusa eller mörka moln av het eller kall gas med en inblandning av stoftpartiklar. Se vidare i länken ovan.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16