Är det möjligt att själv beräkna avståndet mellan jorden och månen?

2016-09-27

Går det att själv beräkna avståndet mellan jorden och månen?

Frågan ställdes av Hannah, 16 år, 2016-09-27.

Man kan svara på olika sätt, avståndet är känt genom olika mätmetoder. Ska man ”beräkna” avståndet kan man till exempel använda den uppmätta tiden för en laserstråle som skickas upp, studsar på en av de speglar som står där och kommer tillbaka (detta görs ”hela tiden”). Med den tiden tillsammans med den kända ljushastigheten kan man ”beräkna” avståndet mycket exakt.

Men det är kanske inte det du menar, utan snarare hur man själv kan mäta avståndet? Kul fråga, jag har inte funderat på detta förut men har ett par förslag.

Under en månförmörkelse ser man jordrandens skugga på månytan. Om man fotograferar detta och samtidigt får med många stjärnor runt månen så kan man räkna ut hur långt från jorden månen är just då. Då är det viktigt att man exakt vet tiden och platsen där man tar fotografiet. Då kan man från geometrin triangulera månens avstånd.

Var månen finns på stjärnhimlen visar exakt i vilken riktning sett från dig månen står. Skuggbilden visar riktningen för linjen solen-jordranden-månen. Detta ger bäst resultat om månen står lågt på himlen, dvs. om förmörkelsen sker på kvällen eller morgonen, och om skuggan kastas  från ”andra sidan av jorden” jämfört med din plats.

Om ni är två personer på olika kontinenter som samtidigt tar en bild av månen så ser ni litet olika bakgrundsstjärnor (behöver inte vänta på en förmörkelse) så kan ni också triangulera avståndet från triangeln mellan er och månen. De litet olika stjärnbakgrunderna visar i vilken riktning som var och en av er ser månen vid exakt samma tidpunkt. Det finns säkert många andra sätt, men detta var vad jag kom på just nu.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16