Hur många protoner och neutroner finns det i en urankärna?

2016-04-19

Hur många protoner och neutroner finns det i en urankärna?

Frågan ställdes 2016-04-19 av Jonathan, 12 år.

Om du tittar i det periodiska systemet, så ser du att uran har atomnummer 92. Det innebär att uran har 92 protoner och lika många elektroner.

Så länge en atomkärna har 92 protoner så är det grundämnet uran, men det finns urankärnor med olika antal neutroner, man kallar det för olika isotoper av uran.

Den vanligaste isotopen av uran är uran-238, där talet 238 anger summan av antalet protoner (92 stycken) och antalet neutroner, som alltså blir 238-92=146 stycken. I naturen är 99,3 procent av allt uran i form av uran-238. Sedan finns det uran-235 som alltså har 235-92=143 stycken neutroner.

Frågan besvarades av Mattias Lantz, forskare i experimentell kärnfysik vid avdelningen tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16