Hur är det möjligt att mäta avståndet till en stjärna?

2017-01-05

Hur går det att mäta att till exempel en stjärna befinner sig 400 ljusår bort? Det är väl inte möjligt att till exempel skicka iväg ett ljus och vänta på att det kommer tillbaka?

Frågan ställdes 2017-01-05 av Marie Gurstedt, 69 år.

Nej, vi hinner inte vänta på att en ljusstråle går fram och tillbaks till stjärnan. Det kan man dock göra inom solsystemet: till månen med laserljus och till andra fasta kroppar med radar. För att bestämma avstånd till stjärnor använder man ”gamla lantmätarmetoder”.

När jorden går runt solen under året ser stjärnorna ut att flytta sig litet mot bakgrunden. Det är samma effekt som du ser om du håller tummen framför dig och omväxlande tittar med ena eller andra ögat – tummen ser då ut att skymma olika delar av bakgrunden. För stjärnorna är effekten väldigt liten och den blir mindre ju längre bort de är.

Just nu gör en Europeisk rymdsond vid namn Gaia sådana mätningar (de kallas parallaxmätningar) för omkring 1,5 miljarder stjärnor i Vintergatan. För att mäta avstånd till ännu mer avlägsna objekt använder man andra metoder som man först kalibrerar med parallaxmetoden.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16