Kan materia som studsar mot neutronkärnan i en supernova få olika hög energi?

2017-01-31

Gäller supernova. Kan materian som studsar mot neutronkärnan få olika hög energi beroende på var den studsar mot kärnan? Tanken kommer från bilder av supernovor och nybildade stjärnor där starka stjärnvindar uppkommer vid stjärnans poler. Varför just vid polerna?

Frågan ställdes 2017-01-31 av Bo Jörstål, 69 år.

Jag tror inte att ”neutronkärnan” har en tydligt definierad yta och att den faktiskt varierar med plats. De enskilda partiklarna har mycket olika energier/hastigheter och kolliderar med varandra stup i ett både när de faller in och när de rör sig utåt. En ”korrugerad” supersonisk chockvåg bildas från kärnområdet och rör sig utåt. Det verkar dock som om denna inte orkar lyfta av ytterhöljet utan den får mycket hjälp av neutriner som bildas i centrum när elektroner trycks ihop med protoner för att skapa neutroner (leptontalet måste bevaras).

Teoretiska supernovamodeller (dessa är fortfarande mycket osäkra) brukar visa att förloppet inte är symmetriskt men jag tror inte att man vet varför (eller om) polära utflöden skulle dominera. I kvasarer och unga stjärnor tros magnetfälten hjälpa till att styra utflöden i polär riktning. När det gäller gamla stjärnors supervindar som blir planetariska nebulosor tycks det fortfarande vara okänt varför polära eller ”timglasformade” utflöden dominerar. I bland misstänks en andra stjärna (dubbelstjärna) hjälpa till att forma utflödet så att det inte blir sfäriskt. Mina kollegor Sofia Ramstedt och Lam Doan här vid Avdelningen för astronomi & rymdfysik arbetar med studier av sådana objekt.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16