Är det möjligt att bo i en annan galax?

2016-10-13

Kan man bo i en annan galax? Om man kan det finns det liv i den galaxen?

Frågan ställdes 2016-10-13 av Linnea, 12 år.

Visst kan man bo i en annan galax. Vintergatan, vår egen galax, är bara en av ungefär 2000 miljarder galaxer i den del av Universum som vi kan se. Vintergatan är en stor och vacker spiralgalax men inte speciell på något vis. Vi vet inte om det finns liv i andra galaxer eller på andra planeter i vår egen vintergata – liv är svårt att upptäcka på stora avstånd. Det finns i alla fall olika forskningsprojekt där man försöker upptäcka spår av liv utanför jorden.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16