Är det möjligt att bo i en annan galax?

2016-10-13

Kan man bo i en annan galax? Om man kan det finns det liv i den galaxen?

Frågan ställdes 2016-10-13 av Linnea, 12 år.

Visst kan man bo i en annan galax. Vintergatan, vår egen galax, är bara en av ungefär 2000 miljarder galaxer i den del av Universum som vi kan se. Vintergatan är en stor och vacker spiralgalax men inte speciell på något vis. Vi vet inte om det finns liv i andra galaxer eller på andra planeter i vår egen vintergata – liv är svårt att upptäcka på stora avstånd. Det finns i alla fall olika forskningsprojekt där man försöker upptäcka spår av liv utanför jorden.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.