Är det möjligt att definiera en punkt i universum?

2016-07-28

Kan man definiera en punkt i universum? Jag tänker att en punkt på jorden är lätt att definiera och hänvisa till över tid, men att det blir svårare i rymden då alla synliga kroppar, planeter och galaxer rör sig. Kan man i praktiken, eller ens i teorin, bestämma en fast punkt över tid?

Frågan ställdes 2016-07-28 av Josef, 24 år.

Nej, du har rätt – det går inte att finna ett beständigt koordinatsystem i universum. Det går inte ens på jorden om man betänker att kontinenterna rör sig och förnyas över långa tidsrymder. Det vi kan göra är att relatera jordens plats till andra tydliga objekt i vår närhet, t.ex. solen och stjärnorna eller vintergatans centrum. Sedan kan vi ganska bra räkna ut jordens position framåt och bakåt i tiden, men osäkerheten ökar ju längre bort från nutid vi kommer.

Just nu mäter den Europeiska rymdsonden Gaia positioner och rörelser för över en miljard stjärnor i vintergatan. När projektet är klart om några år får vi en mycket bättre ”karta” över vintergatan och jordens plats än vi har nu.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16