Vad har andra planeter och solen i vårt solsystem haft för betydelse för jorden?

2016-04-02

Vad har de andra planeterna och solen i vårt solsystem haft för betydelse för jorden? Både för dess existens och möjligheterna för liv.

Frågan ställdes 2016-04-03.

Det här är en mycket intressant och mycket omfattande fråga, som jag ska svara på i grova drag:

När det gäller solens betydelse för jordens existens och möjligheterna för liv, så är den ganska avgörande. De flesta planeter bildas i en gas- och stoftskiva runt en stjärna i samband med stjärnbildningen. Om solen inte hade kommit till så skulle inte heller jorden (och de övriga planeterna i solsystemet) finnas. Livet på en planet är beroende av både energi och flytande vatten. Energin kommer från solen i form av strålning (ljus) som frigörs i solens inre när väteatomkärnor smälter samman och bildar helium. För att vattnet ska vara i flytande tillstånd måste temperaturen på planetytan vara rätt, och det blir den vid ett visst avstånd från solen (som motsvarar jordens avstånd från solen).

Även de andra planeterna, främst jätteplaneterna Jupiter och Saturnus, har troligen en stor betydelse för jorden och livet, men detta är inte lika säkert. Alla planeter bildades ungefär samtidigt från ett stort antal ”rymdstenar” som kolliderade och fastnade i varandra, och blev till slut några få större objekt. Växelverkan mellan dessa ”protoplaneter” och med resterna av rymdstenarna avgjorde i vilka banor planeterna hamnade, och därmed vid vilket avstånd från solen. Dessutom transporterades antagligen i det tidiga skedet av planetbildningen vatten från olika delar av solsystemet till jordens nuvarande plats. Jätteplaneterna var också till viss del ansvariga för att rensa solsystemet från de mindre kropparna (t.ex. asteroider), vilket satte en begränsning för jordens storlek. Det medförde även att risken för en livshotande krock med jorden minskade med tiden.

Frågan besvarades av Ulrike Heiter, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16