Finns det ett system med enbart planeter?

2016-02-20

Finns det ett system med enbart planeter? Där en gigantisk planet med enorm massa står i centrum och är orsaken till att till exempel nio andra planeter kretsar runt den?

Frågan ställdes 2016-02-20 av Patric, 40 år.

Detta är litet av en definitionsfråga. Om en stjärna har en massa mindre än ca 8% av solens massa räcker centraltemperaturen inte till för att starta ”väteförbränningen”, dvs. de processer som ger normala stjärnor nästan all energi. Dessa kroppar kallas för ”Bruna dvärgar”, svalnar bara av med tiden och liknar då mycket stora gasplaneter. Dessa kan förmodligen också ha planetsystem och skulle då kunna passa in på din fråga.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16