Om universum expanderar som en tryckvåg - vad är det vi expanderar i och vad består det av?

2016-02-20

Jag föreställer mig universums expansion som en direkt orsak och effekt av Big Bangs urladdning och att denna enorma urladdning påverkas i alla riktningar. Om universum expanderar som en tryckvåg – vad är det vi expanderar i och vad består det av? Vad finns på andra sidan?

Frågan ställdes 2016-02-20 av Patric, 40 år.

Det behöver inte finnas något utanför universum för att universum i sig ska kunna expandera. Big Bang bör heller inte ses som en explosion som utgår från en specifik punkt på det sätt du beskriver – i standardscenariot brukar man anta att Universum är oändligt i utsträckning och saknar centrum. Det hela blir något mer komplicerat i scenariot med evig inflation (se frågan om ”ett nytt Big Bang”), eftersom man då antas leva i ett universum (eller multiversum) med regioner som kan ha mycket olika egenskaper och utvidgas med olika hastighet, men det behöver hur som helst inte existera något utanför detta multiversum för att expansionen ska fortgå.

Frågan besvarades av Erik Zackrisson, biträdande universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16