Finns det något mer än en stjärnas massa som ger upphov till en krökning i rumtiden?

2016-02-20

Finns det nån mer orsak än en stjärnas massa som ger upphov till en krökning i rumtiden?

Frågan ställdes 2016-02-20 av Patric, 40 år.

En stjärna har en massa som vi förstår kommer av att den består av vanlig materia. Denna (och all materia, vanlig eller så kallad ”mörk materia”) kröker rymden runt sig. Vi behöver inget extra obekant för denna krökning.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16