Vad skulle hända om ett nytt big bang skulle uppstå i vårt universum?

2016-02-20

Vad skulle hända med vårt universum om ett nytt big bang skulle uppstå i vårt redan existerande universum?

Frågan ställdes 2016-02-20 av Patric, 40 år.

Det finns flera kosmologiska scenarion (ex. vakuumsönderfall, membrankollisioner, evig inflation) som skulle ge upphov till något som kan beskrivas som ”ett nytt big bang”.

Låt mig beskriva fallet med evig inflation (eng. eternal inflation). Vi tror idag att det tidiga universumet genomgick en kort fas (kanske så kort som ~1e-34 s) av extremt hastig expansion – den sk. inflationsfasen. När denna var över övergick vår del av universum till den period av mer maklig utvidgning som fortfarande pågår.

Om hypotesen om evig expansion är riktig så finns det regioner av universum där inflationen fortfarande pågår, och även möjlighet för inflationsfasen att starta på nytt i de delar där den avstannat. Efter en sådan inflationsfas skulle den uppblåsta rymden kunna fyllas av strålningsenergi och övergå till ett tillstånd som liknar hur det såg ut i vår egen region en kort tid efter det vi kallar big bang.

Det är förstås svårt att se hur någon form av liv skulle kunna överleva processen i de delar av rymden där detta sker. Om något liknande hände för tillräckligt länge sedan och på ett tillräckligt stort avstånd skulle vi däremot eventuellt kunna se effekterna av det (sk. bubbelkollisioner) som en störning i den kosmiska mikrovågsbakgrundsstrålningen. Inga sådana effekter har dock hittills observerats.

Frågan besvarades av Erik Zackrisson, biträdande universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16