Om påståendet att universum expanderar stämmer, vart expanderar det?

2016-01-19

Om påståendet att universum expanderar stämmer, vart expanderar det?

Frågan ställdes 2016-01-19 av Kim, 25 år.

Ja, det stämmer så vitt vi vet, och universum expanderar inte in i någonting. Det behövs ingenting att expandera in i. Tänk på det mer som en förändring av skala. Expansionen skulle kunna ses som att avståndet mellan saker ökar, fast utan att någonting egentligen rör sig. Lite som om du har en karta som till att börja med har skalan 1:10, och sen ändrar du kontinuerligt skalan, så den blir 10 gånger mindre till 1:100. Avstånden mellan punkter på kartan har då ökat, men kartan har inte expanderat in i någonting annat.

Sen borde jag kanske också tillägga att denna ”skalförändring” eller expansion enbart sker när det inte finns tillräckligt med gravitation för att motverka den. Det är som en kraft som expanderar saker, men som gravitationen enkelt kan motverka. Dvs. vårt solsystem t.ex. expanderar inte: gravitationen mellan planeterna är mer än tillräckligt stark för att motverka expansionen. Samma sak för hela vår galax, och än mer: hela vårt galax-kluster. Det är bara den tomma rymden väldigt långt borta från all materia, mellan galax-hopar, som expanderar.

Galaxhop:
En samling galaxer som ligger nära varandra.

Konstant:
I fysiska teorier har vi normalt sett en mängd konstanter, vilket beskriver olika saker. Exempel är massan hos olika partiklar eller styrkan hos en vis typ av växelverkan. Dessa är något vi inte kan förutsäga teoretiskt (oftast i alla fall) utan måste mäta experimentellt.

Frågan besvarades av Jacob Winding, doktorand på avdelningen teoretisk fysik vid institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16