Finns det en matematisk lösning som gör det möjligt för ett vitt hål att existera?

2017-02-14

Vi vet att svarta hål existerar i universum. Som allt annat inom fysiken borde svarta hål också ha en matematisk förklaring. En ekvation kan ju ha flera lösningar, så om man tar ekvationen för svarta hål, kan man även få en lösning för ”vita hål? Även om ett vitt hål inte existerar fysiskt, finns det en matematisk lösning för det som gör det möjligt för det att existera?

Frågan ställdes 2017-02-14 av Simon Bergfeldt, 21 år.

De lösningar till ekvationerna man ofta talar om i dessa sammanhang beskriver svarta hål som existerat i evig tid. Dessa är symmetriska i tiden och är i princip en kombination av ett vitt och ett svart hål. När ett svart hål skapas genom att t.ex. en stjärna kollapsar får man bara just ett svart hål och inte ett vitt. Den vita delen saknas helt enkelt. Singulariteten längst inne i det svarta hålet svarar mot att tiden tar slut och materien krossas till enorm täthet. Allt detta göms dock av horisonten. Ett vitt hål skulle vara precis raka motsatsen. Singulariteten skulle markera en början av rumtiden i form av en naken singularitet utan någon skyddande horisont. Man vet inte hur ett sådant vitt hål skulle kunna uppkomma genom en fysikalisk process och misstänker/hoppas att de helt enkelt är förbjudna.

En möjlighet som nog är mer science fiction gäller roterande svarta hål. Singulariteten är då ringformad och om man lyckas ta sig igenom den skulle man möjligen kunna komma ut i ett vitt hål beläget någon helt annanstans. Dock finns det goda skäl att tro att ringen inte är stabil och i praktiken igenproppad. Dåliga nyheter för de som vill hitta genvägar!

Frågan besvarades av Ulf Danielsson, professor vid avdelning teoretisk fysik, institutionen för fysik och astronomi.
Senast uppdaterad: 2021-08-16