Vad händer med vår sol när den åldras?

2017-03-11

Vad händer med vår sol när den åldras?

Frågan ställdes 2017-03-11 av Ariana, 16 år.

Solen är en vanlig stjärna som liksom alla vanliga stjärnor består av ca 90% väteatomer, 10% heliumatomer och litet grann av alla andra atomslag.

Solen får sin energi av att väte omvandlas till helium längst inne i det många miljoner grader heta centrum. Detta har pågått i knappt 5 miljarder år och kommer att fortsätta ungefär lika länge till medan solen blir varmare och varmare. När vätet är slut inne i centrum finns där nästan bara helium, och väte förbränns i ett skal runt centrum. Då kommer solens ytlager att svälla upp och bli svalare och solen blir en röd jättestjärna medan det blir allt hetare i centrum. När temperaturen i centrum når 100 miljoner grader kan heliumkärnorna i centrum slå sig ihop till kol och syre.

Efter några hundra miljoner år har solen svällt upp ytterligare och når utanför de inre planeterna; jorden kan då sjunka in i solen och förgasas helt. Till sist kommer solen att bli så ljusstark att den blåser bort hela sitt gigantiska ytterhölje och kvar blir sedan en liten superhet ”vit dvärg”-stjärna som långsamt kallnar under många miljarder år.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16