Är det möjligt att kombinera frekvenserna 10^20 Hz och 10^8 Hz?

2017-04-30

Hur blandar man en frekvens på 1020 Hz med en på 108 Hz? Är det
praktiskt möjligt?

Frågan ställdes 2017-04-30 av Zacharias.

Frekvensen 1020 Hz är egentligen gammastrålning som kommer från atomkärnan, och den motsvarar ett våglängd på 3·10-12 m. Frekvensen 108 Hz är radiovågor, och motsvarar ett längd på 3 meter. Det är i praktiken omöjligt att blanda dem, eftersom man måste ha en antenn/källa som kan producera båda två, och sedan ska de propagera tillsammans utan dispersion, det vill säga breda ut sig utan spridning.

Frågan besvarades av Nicusor Timneanu, forskare vid avdelningen för molekyl- och kondenserade materialens fysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16