Förlorar partiklarna sitt spinn om man sänker temperaturen till absoluta nollpunkten?

2017-04-28

Rent teoretisk sett, om man skulle sänka temperaturen till absoluta nollpunkten, skulle partiklarna förlora sitt spinn?

Frågan ställdes 2017-04-28 av Nils, 13 år.

Partiklarna kommer inte att förlora sitt spinn vid absoluta nollpunkten, då spinnet är en egenskap hos partikeln, som till exempel massan eller laddningen.

Om man med ”spinn” menar ”rörelsemängdsmoment” blir det lite krångligare, eftersom det egentligen är en operator (enkelt sagt, något som man kan mäta), och då måste man göra en mätning på systemet vid noll grader. Rent teoretisk, skulle inte heller rörelsemängdsmomentet försvinna.

Frågan besvarades av Nicusor Timneanu, forskare vid avdelningen för molekyl- och kondenserade materialens fysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16