Finns det något äkta foto av jorden?

2017-04-06

Varför finns det inget äkta foto av vår planet? Varför är alla foton photoshopade?

Frågan ställdes 2017-04-06 av Peter Ericsson, 34 år.

Visst finns det mängder av fotografier av jorden, tagna från satelliter, rymdsonder och från månen till exempel. Om du googlar ”earth from space” så hittar du massor. Här är några ovanligt vackra bilder, dessutom med en vederhäftig förklaring om hur det är tagna och varifrån av en astronom:

Welcome to Planet Earth, Astronomy Picture of the Day 2005-01-02

Moon and Earth from Chang'e 5-T1, Astronomy Picture of the Day 2014-11-04

Full Moon, Full Earth, Astronomy Picture of the Day 2015-08-07

The International Space Station over Earth, Astronomy Picture of the Day, 2016-04-18

Du kan också varje dag se bilder tagna från vädersatelliter.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16