Vad bestämmer månens plats på himlen?

2017-08-08

Jag har rest till samma geografiska plats vid samma tid på året under några års tid. Jag har då lagt märke till att månen syns i olika väderstreck vid samma tidpunkt under olika år. Vilka funktioner ligger bakom månens positionering i olika väderstreck? Kan jag räkna ut var den kommer synas nästa år?

Frågan ställdes 2017-08-08.

Tiden för jorden att gå ett varv runt solen (cirka 365,2564 dygn) är inte jämnt delbar med tiden det tar månen att gå ett varv runt jorden (cirka 27,3217 dygn = den sideriska månaden) eller med tiden mellan två nymånar (omkring 29,5306 dygn = den synodiska månaden). Därför kan man inte finna månen på samma plats vid en bestämd tidpunkt varje år. Detta har varit uppmärksammat och känt sedan forntiden. Dock har man länge känt till att 19 år är väldigt nära 235 synodiska månader eller 254 sideriska månader. (Detta kallas den Metonska cykeln, benämnd efter en grekisk matematiker och astronom som levde fem sekel före vår tideräkning.)

Så om du håller ut tills 19 år har gått från din första observation så kommer du att se månen nästan exakt som den gången. Alltså: Solen, jorden och månen är då i nästan exakt samma lägen. Dock har jorden inte roterat ett exakt antal hela varv så dina observationer måste göras med några timmars skillnad (eller från olika longituder). Det finns egentligen ingen koppling alls mellan månaden och året. Månen avlägsnar sig väldigt sakta från jorden med tiden samtidigt som jorddygnet långsamt blir längre. Dessa båda förhållanden beror framför allt på tidvattenkraften mellan jorden och månen. I en mycket avlägsen framtid kommer dygnet och månaden att vara lika långa. Då vänder jorden alltid samma sida mot månen hela tiden – precis som månen redan nu gör mot jorden.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16