Om man hoppar ner i ett tänkt hål genom jorden faller man då hela vägen igenom?

2017-08-25

Om det skulle finnas ett hål/en tunnel genom hela jorden som går via jordens mitt (och man bortser från att det inte är möjligt), hur skulle det då funka om man hoppade ner i hålet från ena sidan, skulle man falla hela tiden eller liksom stanna upp på mitten och sen behöva krypa resten?

Frågan ställde 2017-08-25.

För enkelhets skull antar vi att hålet går från nordpolen till sydpolen, rakt genom jordens centrum. Vi tänker också bort all luft som skulle bromsa oss väldigt mycket så att vi fastnade och ”blev hängande” i jordens centrum. I så fall skulle vi åka fram och tillbaka mellan polerna (kallt – otroligt hett – kallt – otroligt hett – kallt …) hur länge som helst.

Farten skulle vara väldigt hög nära centrum och avta mot polerna där man vände. Man skulle säkert hoppas (efter några vändor) att någon tog tag i en när man var uppe vid en pol. Detta gäller förstås bara i den ”teoretiska världen” – i verkligheten finns förstås hur många problem som helst med att göra experimentet.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16