Hur slutar en galax?

2015-10-17

Hur slutar en galax? Försvinner den helt och hållet i ett svart hål? Det kanske finns ett otal med svarta hål efter tidigare galaxer? Kan detta vara mörk materia?

Frågan ställdes 2015-10-17.

Alla stora galaxer verkar ha ett så kallat supermassivt hål i sitt centrum. När gasmoln och stjärnor dras in ökar detta svarta hål långsamt i massa, men processen är inte så effektiv att man någonsin förväntar sig att hela galaxen ska slitas in. Långt in i framtiden kommer istället en galax som Vintergatan att ha förvandlats till en ödslig plats där stjärnorna sedan länge brunnit ut men där deras lämningar fortfarande cirklar kring det supermassiva hålet i mitten. Då och då stör dessa kringdrivande stjärnrester varandras banor så att vissa av dem slungas ut i den intergalaktiska rymden, medan andra faller in mot det svarta hålet. En beskrivning av denna process finns på Wikipedia.

Svarta hål som vuxit till sig genom att äta stjärnor och gas kan heller inte utgöra den mörka materian, eftersom ett sådant scenario förutspår att det tidigare i Universums historia borde ha funnits mindre mörk materia än idag – vilket inte stöds av våra observationer. Den mörka materian tros förövrigt vara av så kallad icke-baryoniskt slag, det vill säga uppbyggd på ett helt annat sätt än den materia som stjärnor och gasmoln är skapad av, vilket också går att läsa mer om på Wikipedia.

Frågan besvarades av Erik Zackrisson, biträdande universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16