Hur kan universum vara 93 miljarder ljusår brett om det "bara" är 13,8 miljarder år?

2017-09-27

Jag har förstått det som att det observerbara universumet är 13,8 miljarder år gammalt. Och att i diameter så skulle det mätas ut till 93 miljarder ljusår. Så min fråga är, hur kan det vara 93 miljarder ljusår brett om vi samtidigt säger att det ”bara” är 13,8 miljarder år gammalt? Hur kan ljuset ha hunnit att färdas i 93 miljarder år på 13,8 miljarder år?

Frågan ställdes 2017-09-27 av Jesper, 23 år.

Ja, det observerbara universum har en diameter på omkring 93 miljarder ljusår (dvs. avståndet till de mest avlägsna objekt vi kan se är ungefär hälften av detta, dvs. ungefär 47 miljarder ljusår).

Anledningen till att detta tal är större än universums ålder (på omkring 13,8 miljarder år, säg 14 för enkelhetens skull) är att universum expanderar. Så om vi tänker oss att ljus sändes ut från ett objekt för ca 14 miljarder år sedan, så har ljuset färdats (endast) 14 miljarder ljusår, men under dessa 14 miljarder år har universum växt, och avståndet till objektet som sände ut ljuset har därför blivit större (i detta fallet ca 47 miljarder ljusår).

Frågan besvarades av Christian Binggeli, doktorand vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16