Vad är en kanal när det handlar om att mäta radioaktivt sönderfall?

2017-07-26

Jag skulle vilja veta vad en ”kanal är i fråga om att mäta sönderfall från radioaktiva ämnen? Om jag till exempel tittar på ett Histogram (tror jag det heter), hur vet jag då vad jag ser och i vilken kanal informationen finns?

Frågan ställdes 2017-07-26 av Andreas, 33 år.

En kanal kan betyda två saker. Dels är en ”kanal” ett sätt som ett sönderfall kan gå till på. Det finns naturliga sönderfallskedjor som startar med till exempel Th-232 som i bilden på Wikipedia, och som visar vilka nya isotoper som bildas i de naturliga sönderfallen. Till exempel sönderfaller Th-232 till Ra-228, som sönderfaller till Ac-228, som sönderfaller till Th-228 och så vidare.

Dels kan en kanal i ett histogram vara en representation av till exempel energin på den uppmätta strålningen. Ett visst energiintervall delas i detta fall in i en mängd kanaler i vilka man senare sorterar in energierna som uppmätts. Ett histogram brukar i vissa sammanhang kallas för frekvensfördelning.

Histogram kan användas för att visa en viss information från ett sönderfall, kanske fördelningen av energin för sönderfallsprodukterna. Eftersom man samlar data från många sönderfall kan man då visa hur energin fördelar sig i alla sönderfallen. Men man kan inte i histogrammet se vilket sönderfall som ägt rum eller vilken sönderfallskedja som är inblandad.

Frågan besvarades av Sophie Grape och Peter Jansson, forskare vid avdelningen tillämpad kärnfysik vid institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16