Varför ser strålarna parallella ut när solen skiner genom moln?

2017-10-22

När man ser solen stråla genom moln ser man ibland solens strålar i formen av en upp och nervänd solfjäder. I skolan fick vi lära oss att solens strålar är att anse som parallella – vilket känns rimligt  så varför denna solfjäder?

Frågan ställdes 2017-10-22 av Staffan, 46 år.

Det är till stor del fråga om en perspektiveffekt. Strålarna är väldigt parallella men precis som när man står mellan två järnvägsspår tycks de gå ihop mot horisonten.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Det är sant att solens strålar kan anses som parallella, eftersom solen är en källa som ligger långt bort. Det som händer i molnen, som är nära oss, är ett fenomen som heter diffraktion: ljuset träffar små mikroskopiska partiklar, ungefär lika stora som ljusets våglängd, och då sprider detta ljus sig mer som en sfärisk våg, snarare än parallellt. Då får man denna solfjädereffekt.

Frågan besvarades av Nicusor Timneanu, forskare vid avdelningen för molekyl- och kondenserade materialens fysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16