Finns det någon fördel med att stjärnorna ligger så otroligt långt borta?

2017-11-07

Finns det någon fördel med att stjärnorna ligger så otroligt långt borta?

Frågan ställdes 2017-11-07 av Malte, 37 år.

Jag ser ingen direkt fördel med de stora avstånden. Stora avstånd gör dem svårare att observera, men vore de MYCKET närmare skulle de fylla upp hela himlen.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16