Har elektronens kinetiska energi och hastighet en övre gräns?

2017-02-08

Har elektronens kinetiska energi och hastighet en övre gräns?

Frågan ställdes 2017-02-08 av Elisabeth, 56 år.

Enligt relativitetsteorin kan inget överstiga ljushastigheten i vakuum. Det gäller också för elektroner, så elektronens hastighet är begränsad till ungefär 300.000 km/s. Den kinetiska energin behöver inte vara begränsad, så man skulle kunna tro att den skulle kunna bli oändlig om elektronens hastighet är exakt samma som ljushastigheten.

Men ... i verkligheten finns det en begränsning i vårt universum att producera partiklar med extremt höga energier. Då tittar man på en kosmisk skala, och försöker fånga dessa sällsynta högenergipartiklar som kanske produceras i en neutronkärna eller i en galaxkärna.

Frågan besvarades av Nicusor Timneanu, forskare vid avdelningen för molekyl- och kondenserade materialens fysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16