Om universum är 93 miljarder ljusår brett, vad händer efter det?

2017-11-19

Om universum är 93 miljarder ljusår brett, vad händer efter det? Finns det en vägg? Är det fortsatt svart, oändligt?

Frågan ställdes 2017-11-19 av John, 34 år.

Man behöver skilja på två saker när man pratar om universum, den första är storleken på det observerbara universum, dvs. storleken på det universum som vi kan se med hjälp av teleskop. Detta har en diameter på ca 93 miljarder ljusår. Det betyder inte att universums diameter är 93 miljarder ljusår, det är troligtvis mycket större än så, bara att vi inte kan observera det. Det innehåller troligtvis samma saker som det synliga universum, dvs. stjärnor och galaxer, men vi vet faktiskt inte helt säkert.

Frågan om universums storlek är en annan sak. I nuläget vet man faktiskt inte riktigt hur stort universum är, det kan vara oändligt, och det kan vara ändligt. Även om universum är ändligt så är det inte tydligt vad ”kanten” på universum är, eller om det överhuvudtaget finns någon ”kant”.

Frågan besvarades av Christian Binggeli, doktorand vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16