Hur bildas supernovor?

2017-11-17

Hur bildas supernovor?

Frågan ställdes 2017-11-17.

Det finns två typer av supernovor vilka båda är exploderande stjärnor. Först de som kommer från mycket ovanliga och väldigt ”tunga” stjärnor som i sitt korta liv fått energi genom att bygga upp tunga grundämnen av lätta i sina centra. När de mot slutet av sina liv fått en kärna av järn- och nickelatomer som vuxit till sig kollapsar kärnan under sin egen tyngdkraft. Ibland tycks kärnkollapsen göra att stjärnans ytterlager kastas ut med enorma hastigheter.

Sedan de som bildas av mer långlivade och lättare dubbelstjärnor som från början är ungefär som solen. I slutet av deras liv när deras kärnor, vilka inte byggt upp så tunga atomer som järn kolliderar, eller växer sig tillräckligt tunga genom att gas adderats från den andra stjärnan i systemet, kan man få en ”fusions-bomb”, en jätteexplosion som är en annan typ av supernova – i sådana explosioner tror man att det mesta järnet som finns på jorden kommit till.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16