Är det möjligt att se en kollision mellan två stjärnor inom ett par år?

2017-09-08

Jag har hört talas om att man ska kunna se en kollision mellan två stjärnor inom ett par år. Var på stjärnhimlen ser man detta?

Frågan ställdes 2017-09-08 av Nils, 59 år.

Detta känner jag inte till. Att två stjärnor verkligen kolliderar händer nästan aldrig, och då främst i väldigt täta så kallade klotformiga stjärnhopar.

Om det i stället rör sig om en konjunktion, dvs. att två av våra planeter syns väldigt nära varandra på himlen så sker det både nu och då. Sällsynt dock att de kommer så nära att en verkligen skymmer något av den andra.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16