Vad har ljusets hastighet med energin att göra i formeln E=mc2?

2017-12-14

Jag undrar hur E=mc2 formeln funkar? Vad har ljusets hastighet med energin att göra?

Frågan ställdes 2017-12-14.

Einsteins berömda formel E=mc2 beskriver att massa kan ses som en sorts energi, och ju större massa ett föremål har desto mer energi har det. Med andra ord så är energin proportionell mot massan. Denna formel gäller endast när ett föremål är i vila, och inte när det är i rörelse (för då gäller en annan formel). Så c2 är endast en konstant som sattes dit för att ekvationen skulle stämma. För att sen lista ut vad den konstanten är för något kan vi titta på enheterna i ekvationen. Energi E har enheter kilogram*meter2/sekund2 medan massa har enheter kilogram. Från det kan vi se att c2 måste ha enheter meter2/sekund2 för att detta ska stämma, och om vi tar roten ur detta måste alltså konstanten c ha enheter meter/sekund – en hastighet! Så c måste vara en fundamental konstant som är en hastighet och den bästa kandidaten är då ljusets hastighet.

Frågan besvarades av Rebecca Lodin, doktorand i teoretisk fysik vid institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16