Finns det liv på någon annan planet i vårat solsystem?

2018-01-29

Finns det liv på någon annan planet i vårat solsystem?

Frågan ställdes 2018-01-29 av Axel, 13 år.

Vi vet inte säkert men det kan ha funnits mikroorganismer på Mars och det kanske kan finnas liv under isen på månarna Titan eller Enceladus.

Men, som sagt, ingen vet och man vill skicka rymdsonder som bland många andra uppgifter ska försöka ta reda på det.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16