Hur kan man räkna ut hur varm solen eller en blixt är?

2018-01-18

Hur kan man räkna ut hur varm solen eller en blixt är?

Frågan ställdes 2018-01-18 av Sofie, 37 år.

Det finns olika sätt att ta reda på detta. Vi är astronomer och använder oss av det spektrum som en stjärna skickar ut. Solen ger ju upphov till vår regnbåge som visar den för ögat synliga delen av solens hela spektrum. Solen är ju gasformig och i våra laboratorier har vi lärt oss hur gaser sänder ut och absorberar ljus vid olika temperaturer och tryck. Ett sätt att mäta temperatur är att jämföra hur mycket ljus som kommer i den blåa delen av spektrum med mängden rött ljus. Ju större andel blått ljus vi ser desto hetare är gasen vid stjärnans yta. Så blå stjärnor är hetare och röda är svalare än solen. Våra ögon har anpassats så att vi upplever solens ljus som vitt. Den typiska temperaturen i solens atmosfär är ungefär 5500 grader Celsius.

Det finns många andra sätt att studera spektrum i mycket fin detalj (hög upplösning), där man kan se i vilka tillstånd olika slags molekyler, atomer och joner i solens atmosfär befinner sig. Detta ger kompletterande upplysningar om bland annat temperatur och tryck och hur mycket där finns av olika atomslag. Observationer av solens och stjärnors spektra lärde oss redan på 1800-talet att stjärnorna består av samma atomer som vi har på jorden.

Även för blixtar analyserar man spektrum för att förstå vilka temperaturer som råder. Då är det atomer och molekyler i jordens atmosfär som hettas upp av enorma strömstyrkor.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16