Varför värmer man inte vatten med en konvex lins?

2018-03-17

Jag har funderat över varför man inte använder en konvex lins för att koncentrera solljuset till en punkt och på det sättet värma upp t.ex. vatten för vidare användning. Viken temperatur skulle man kunna uppnå i så fall med en jättelins?

Frågan ställdes 2018-03-17 av Jocke, 68 år.

Det går ju i princip att använda en konvex lins för att värma upp vatten, men detta är inte så effektivt om den ska bli stor. En stor konvex lins kommer att bli jättetjock i mitten, den måste vara perfekt för att nå en liten fokuspunkt, och så kommer linsen bli varm med tiden, då måste man tänka på ett kylningssystem. Det finns bättre system för att koncentrera solljuset, så kallade Fresnellinser (som funkar likadant) eller så kan man använda speglar. Det går inte att uppnå temperaturer högre än solens (ungefär 5000 grader), men det funkar att uppnå flera hundra till några tusen grader.

3500 grader är den högsta temperaturen jag har läst om https://en.wikipedia.org/wiki/Odeillo_solar_furnace

Frågan besvarades av Nicusor Timneanu, forskare vid avdelningen molekyl- och kondenserade materiens fysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16