Har Voyager 2 någonsin träffat på något spår av liv?

2018-03-20

Min fråga är om Voyager 2 någonsin har träffat på något spår av liv?

Frågan ställdes 2018-03-20 av Tilda, 12 år.

Hittills finns det inga observationer av utomjordiskt liv med rymdfarkoster. Däremot kan jordiskt liv följa med några av våra rymdfarkoster, och bakterier (från jorden) har hittats på t.ex. Suveyor-sonderna på månen. Därför har man numera infört ”rengörings”-regler för rymdfarkoster vi sänder ut i planetsystemet. Voyager 1 och 2 har inte hittat något liv, inte heller Cassini som cirklade runt Saturnus och dess månar i 13 år (2004-2017). Däremot har vi hittat platser där det skulle kunna finnas liv. Vi vet inte dock – det behövs ytterligare observationer. Det har upptäckts stora hav under isytorna på månarna Europa, Titan och Enceladus, och kanske Ganymedes och Callisto. I dessa hav kanske det finns liv. Speciellt månen Titan har en tät atmosfär med komplicerad organisk kemi. Likaså letar vi fortfarande liv på Mars. Men det är svårt att upptäcka mikro-biologiskt liv. Det kräver stora laboratorier.

Frågan besvarades av Jan-Erik Wahlund, docent vid institutet för rymdfysik.

Senast uppdaterad: 2021-08-16