Skulle polarisarna sluta smälta om jordens bana förändrades?

2018-02-21

Min fråga är att om man knuffar ut jorden litegrann från sin omloppsbana så att den fick en lite längre bana runt solen, skulle effekten av det bli att isarna vid polerna slutade smälta? Skulle det ens vara bra för miljön? Om vi beslutar oss för att göra det, hur går vi tillväga rent praktiskt?

Frågan ställdes 2018-02-21 av William.

Ja, om jorden låg längre bort från solen skulle solljuset bli litet svagare och klimatet säkert kallare på jorden i genomsnitt. Det skulle förmodligen minska smältningen av polarisarna.

Det skulle dock behövas orimliga mängder energi för att ändra jordens bana. För att flytta jordens bana bara en meter längre bort från solen behövs det 3·1022 Joule energi. Forsmarks kärnkraftverk kan ge ca 3000 MW (3 miljarder watt) effekt. På ett år gör Forsmark då 1017 Joule elkraft. Så för att flytta jorden bara en meter skulle det behövas lika mycket energi som Forsmark frigör under 320 tusen år (om det hade funnits så mycket uran att tillgå).

Sedan vet jag inte hur man skulle kunna använda elkraften för att verkligen ändra jordens bana. Hur man än gjorde så skulle det nog få ännu mycket större effekter på jorden och klimatet än själva förflyttningen.

En billigare metod vore att använda förslaget att placera massor av speglar mellan jorden och solen som skulle ”styra bort” en lagom del av solljuset som annars skulle komma hit. Men alla sådana förslag är högst kontroversiella.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16