Hur kan vi veta att det finns fler galaxer och stjärnor utanför vintergatan?

2018-02-22

Hur kan forskarna vara så säkra på att det finns så många mer galaxer och stjärnor långt utanför vintergatan när man inte kan skicka satelliter eller liknande så långt?

Frågan ställdes 2018-02-22.

Ja, vi kan ju inte mäta avstånden direkt utan får använda olika metoder för att veta hur långt bort andra galaxer är. Inom vår galax Vintergatan använder vi (t.ex. med rymdsonden Gaia) nu vanliga ”lantmätarmetoder”, vi mäter hur mycket stjärnor flyttar sig under året när jorden går i sin bana runt solen – perspektiveffekten.

Från Vintergatans stjärnor vet vi då hur ljusa (hur många Watt) speciella typer av stjärnor är. Det är ofta stjärnor som varierar i ljusstyrka på ett karakteristiskt sätt. Om vi då ser en stjärna som varierar på just detta sätt i en annan galax så kan vi med hjälp av den ljusstyrka vi mäter beräkna hur långt bort den galaxen är (eftersom vi vet hur ljusstark stjärnan egentligen är). De allra starkaste standardljus-stjärnorna är supernovor (exploderande stjärnor). Med dem kan vi avgöra hur långt bort de mest avlägsna galaxerna är. Att mäta avstånd är ofta väldigt viktigt inom astronomin och det finns många andra metoder för olika ändamål.

Litet mer detaljer finns på​ http://planetary-science.org/astronomy/distance-and-magnitudes/

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16