Vad händer när universum når den absoluta nollpunkten?

2018-02-26

Om universumet blir större hela tiden och det blir kallare, vad händer när det når den absoluta nollpunkten? Stannar universumet eller blir det kallare?

Frågan ställdes 2018-02-26 av Emil, 16 år.

Man tänker sig att universum aldrig kommer ner till nollpunkten utan att avsvalnandet går långsammare och långsammare ju närmare man kommer. Teoretiskt tar det oändligt lång tid innan temperaturen når noll Kelvin. Vid nollpunkten har alla atomer i ett material stannat och står helt stilla (allt fryser till ”is”). Så jag kan inte svara annat än att allt bara blir mörkare och det händer allt mindre i universum, alla stjärnor har gjort slut på sin energi och har blivit kalla svarta kroppar – Dötrist!

Å andra sidan vet vi inte om det kommer att hända något helt annat innan dess, det finns många teoretiska idéer.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16