Hur långt ut i rymden måste man befinna sig för att inte falla in mot jorden igen?

2018-03-27

Hur långt ut i rymden måste man befinna sig för att inte falla in mot jorden igen (utan att ha någon hastighet i förhållande till jorden)?

Frågan ställdes 2018-03-27 av Tobias, 19 år.

Det klassiskt teoretiska svaret är ”oändligt långt bort” om man utgår från Isaac Newtons idé att ”varje partikel i universum attraherar varje annan partikel med en kraft som är proportionell mot produkten av partiklarnas massor och omvänt proportionell mot kvadraten på avståndet mellan dem”. I detta fall skulle vi då utgå från att du och jorden är ensamma i ett universum som inte ändrar sig.

En ganska bra möjlighet är dock att balansera i en punkt mellan månen och jorden där de drar ungefär lika starkt åt var sitt håll. (En sådan punkt kallas för en Lagrangepunkt.) Du är dock inte på ett konstant avstånd från jorden eftersom avståndet till månen varierar en del.

Samma sak i en punkt mellan solen och ”dubbelplaneten” jorden+månen eller i en punkt cirka 1% längre bort från solen än jorden+månen (där, i ”L2”, lägger man ofta rymdsonder för utforskning av universum, till exempel Gaia).

Så egentligen finns det nog ingen punkt i rymden där du för evigt skulle kunna vara på precis samma avstånd från jorden. Men detta kanske är gott nog?

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16