Vad väger solljuset som träffar jorden varje dygn?

2018-02-27

Vad väger solljuset som träffar jorden varje dygn?

Frågan ställdes 2018-02-27 av Bo, 12 år.

Du får två olika svar på din fråga:

För det första kan man se solljuset som massor av små partiklar ”fotoner” som rör sig med den högsta möjliga hastigheten ”ljusets hastighet” genom rymden till oss. För att de ska kunna röra sig så fort (vilket man kan mäta) så får de inte ha någon massa alls – det vill säga att en foton ”väger” ingenting. Så mitt första svar blir att själva solljuset väger inget alls.

Å andra sidan kanske du har hört om Albert Einstein som tydligt skrev att energi och massa är samma sak, eller snarare att de kan omvandlas mellan varandra. Solljuset innehåller ju väldigt mycket solenergi (som vi ju försöker fånga och göra om till elektricitet på olika sätt). Då kan vi räkna om mängden solenergi till massa i kilogram med formeln E=mc2. Massan m får vi då om man om vi dividerar energimängden som faller på jorden varje sekund med ljusets hastighet i kvadrat, c2, och ljusets hastighet är jättestor: 300 000 000 meter per sekund. Solen lyser på varje kvadratmeter vid jordens avstånd med 1362 watt (= 1362 joule per sekund). Om man tar hela jordens solbelysta area gånger detta och dividerar med ljusets hastighet i kvadrat så kan man kanske säga att jorden får litet mindre än 2 kg solljus varje sekund eller 170 000 kg varje dygn.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16