Finns det en ekvation för solens upp och nedgång?

2018-03-02

Finns det en ekvation för solens upp och nedgång med avseende på om observatören befinner sig på en höjd H över havet? Det borde vara en påtaglig skillnad mellan toppen av Kebnekaise och vid centrum i Umeå.

Frågan ställdes 2018-03-02.

Ja visst är det så att solen först går upp på bergstoppen och senare nere i dalen. Om man ska räkna ut tiden måste man veta datum och latituden på jorden, dessutom måste man känna till geografin i riktningen mot soluppgången eller solnedgången, finns det andra berg som skymmer eller har man en perfekt havshorisont? Man kan inte bara skriva ”x meter” betyder ”y minuter”.

Wikipedia ger en beskrivning hur man gör utan berg och för en havshorisont för verklig soltid (inte normaltid eller sommartid som våra klockor ger): https://en.wikipedia.org/wiki/Sunrise_equation sedan får man korrigera för den lokala geografin och omvandla till klocktid.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16