Hur stort är ett svart hål i genomsnitt?

2018-05-18

Hur stort är ett svart hål i genomsnitt? Var hamnar det som sugs in, typ andra sidan svarta hålet eller inuti? När ett svart hål dör, var hamnar det som sugits in? Vad består ett svart hål av?

Frågan ställdes 2018-05-18 av Doris, 14 år.

Man brukar kalla gränsen för ett svart hål för ”händelsehorisonten” (den kallas också Schwarzschildradien). Det som kommer innanför denna radie kommer aldrig ut igen och kan aldrig ses från utsidan. Hur stor den är beror bara på hur stor massa det svarta hålet har. För solens massa (2×1030 kg) är radien omkring 3 kilometer och för jorden (6×1024 kg) bara 0,009 meter (9 millimeter). Du kan enkelt räkna ut Schwarzschildradien för vad som helst (i meter) om du multiplicerar massan (i kilogram) med 1,5×10-27, ett komma fem gånger tio upphöjt till minus tjugosju.

Ingen vet dock vad som händer innanför händelsehorisonten, kanske trycks materien ihop till att ha ingen radie alls längst in. Dock räcker ännu inte våra fysikaliska teorier till för att förstå hur det är längst inne i ett svart hål.

Man känner dessutom till två typer av svarta hål, dels de som är rester av en väldigt massiv stjärna och har radier på någon eller några få mil, och dels de som finns i centrum av de flesta stora galaxer som har miljoner eller miljarder gånger solens massa. I centrum på vintergatan finns ett sånt på omkring 4 miljoner solmassor. Det har då en radie på cirka 12 miljoner kilometer.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16