Är alla stjärnor som vi kan se med blotta ögat solar?

2018-09-12

Är alla stjärnor som vi kan se med blotta ögat solar (förutom planeter och månar i vår solsystem) eller är det också planeter i andra solsystem?

Frågan ställdes 2018-09-12 av Lothar, 77 år.

Ja, de är stjärnor liksom solen. Planeter runt andra stjärnor lyser bara med ljus som reflekterats från ”sina egna” stjärnor. Det reflekterade ljuset är så oerhört svagt att man med de allra största teleskopen bara sett ett fåtal ”exoplaneter” på detta direkta vis. Andra typer av observationer har visat att planeter är mycket vanliga och tycks finnas runt alla stjärnor.

Den som har riktigt god syn och en riktigt mörk natthimmel kan här från norra halvklotet också se kärnan av Vintergatans granngalax Andromedagalaxen utan kikare. Precis som Vintergatan består den av hundratals miljarder stjärnor lika dem vi ser på natthimlen.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16