Hur påverkar svarta hål livet på jorden?

2018-09-18

Hur påverkar svarta hål livet på jorden? Universum? Människor? Vad har svarta hål för positiv och negativ påverkan? Är kunskap och forskning om universum kopplat till svarta hål relevant?

Frågan ställdes 2018-09-18.

Det korta svaret är att det inte alls påverkar livet på jorden – annat än rent filosofiskt – de får många människor att fundera vilket är roligt.

Men de har lokala effekter i galaxer i universum. De är mycket ovanliga: risken för en kollision mellan jorden eller solen och ett svart hål är helt försumbar. Bara ett litet fåtal av de riktigt massiva stjärnorna kan sluta som svarta hål. Och massiva stjärnor är mycket mycket ovanliga. Gravitationellt fungerar de på litet håll exakt som en stjärna med samma massa (förutom att de inte lyser). Det är bara när man kommer riktigt nära som de speciella gravitationella effekterna blir märkbara. De är inte som ”dammsugare” som suger åt sig allt omkring sig (utom som sagt mycket nära).

En annan typ är de supermassiva svarta hålen som finns i centrum av större galaxer (som Vintergatan). De kan ha massor på miljontals eller miljardtals solmassor och kan slita sönder stjärnor som råkar komma i deras omedelbara närhet. I Vintergatans centrum hittar man stjärnor som rör sig mycket snabbt nära det svarta hålet. Det gör att man kan uppskatta dess massa till några miljoner solmassor. Vi vet dock ännu inte säkert hur dessa objekt kan bildas.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16