Påskyndar den så kallade mörka materian expansionen av universum?

2018-09-28

Påskyndar den så kallade mörka materian expansionen av universum?

Frågan ställdes 2018-09-28.

Nej, den bromsar i själva verket expansionen en del (fast ingen har lyckats ta reda på vad den består av, man söker efter nya elementarpartiklar). Det är i stället det man kallar för ”den mörka energin” som skyndar på expansionen. Vad detta egentligen är är ännu mycket svårare att förstå.

Det är litet pinsamt att vara astronom när vi egentligen bara vet vad knappt 5% av allt i universum består av. Men ändå rätt häftigt att vi förstår så mycket ändå av vad vi kan observera.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16