Vad bestod universum av innan det föddes?

2018-07-15

Vad bestod universum av innan det föddes?

Frågan ställdes 2018-07-15 av John, 68 år.

Big bang är den mest vedertagna teorin om hur universum kom till för nästan 14 miljarder år sedan. Den beskriver hur universum skapades ur en extremt liten men oerhört tät klump av materia och energi, och hur sedan denna klump började expandera och både tid och rum skapades i samband med detta. Bevis på denna expansion kan vi se genom den så kallade kosmiska bakgrundsstrålningen. Detta är elektromagnetisk strålning som finns i hela universum och har egenskaper som tyder på att den har sitt ursprung i samband med big bang.

Vad universum bestod av innan denna lilla klump är en svår fråga att besvara. Anledningen till detta är att rummet – den fysiska värld som vi lever i – kom till i samband med big bang. Så det fanns inget fysiskt universum innan big bang. Tid å andra sidan, förutsätter att vi har ett rum att jämföra tiden emot, till exempel en sol som går upp och ner. Så har vi inte något rum kan vi heller inte använda oss av begreppet tid. Utöver detta slutar dessutom de vanliga fysiska lagarna att gälla, så vi har heller inget matematiskt sätt att beskriva vad som hände innan universums födelse. Sammantaget är då svaret på frågan att det inte fanns någonting alls innan universums födelse.

Frågan besvarades av Rebecca Lodin, doktorand vid avdelningen teoretisk fysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16