Kan man säga att en fri elektron eller proton har en exakt position och hastighet?

2018-10-23

Kan man säga att en fri elektron eller proton som skickas iväg fritt i en rak bana utanför atomen i rummet har en exakt position och hastighet? Att kvantiseringen enbart gäller ett bundet system?

Frågan ställdes 2018-10-23.

Kvantiseringen av elektronens energi gäller bara i ett bundet system. En fri elektron kan ha godtycklig hastighet och position. Däremot kan man inte samtidigt få en exakt angivelse av hastigheten och positionen enligt Heisenbergs osäkerhetsprincip. Wikipedia har en bra artikel om detta: https://sv.wikipedia.org/wiki/Os%C3%A4kerhetsprincipen

Frågan besvarades av Peter Andersson, forskare vid avdelningen tillämpad kärnfysik vid institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16